Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF)

De VOFF is het samenwerkingsverband van de Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s). Binnen de VOFF werken de PGO’s samen aan een goede en effectieve informatievoorziening over de Flora en Fauna van Nederland ten behoeve van:


-     publieke voorlichting en educatie
-     wetenschappelijk onderzoek en onderwijs
-     beheer, bescherming en ontwikkeling van de Nederlandse natuur

-     advisering, monitoring en evaluatie van het overheidsbeleid

Samenwerking

Voor sommige partijen is het nuttig en handig om samenwerking ‘met alle PGO’s tegelijk’ aan te gaan; in die gevallen wordt vanuit de VOFF vorm gegeven aan de vertegenwoordiging, belangenbehartiging en acquisitie van de PGO’s. Maar ook voor PGO’s zelf is het van groot belang dat de kennis en informatie die binnen de PGO’s aanwezig is, beter aansluit bij de werkterreinen en interessegebieden van natuurbeschermers, beheerders en project- en ICT ontwikkelaars. De VOFF wil daarom de schakel zijn die de PGO’s bindt aan een aantal belangrijke partners


spacer
dummy